unborn_

16 tekstów – auto­rem jest un­born_.

ocean wspomnień

błądząc w poszukiwaniu
brze­gu, przystani
tonę w błękit­nym oceanie

chwy­tam kotwicę
co życzli­wy ktoś rzucił
w ocean mój wspomnień
myślę- to już ko­niec, przeżyję

lecz idę na dno razem
z kotwicą 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 7 listopada 2011, 19:40

ostatni raz

chwy­ciła go za rękę
po raz ostatni
nucąc melodię
ulu­biony kawałek
Ram­monsów
nie wiedząc
że po raz ostatni

kochała go bardzo
je­go kaszta­nowe oczy
ale bała się
te­go błys­ku w je­go oczach
tej żądzy adrenaliny

sple­cione dłonie
uśmiech
czas
droga
gaz
przyspieszenie
szybko
za szybko

echo sygnałów
bi­je się po mieście
zagląda w każdy kąt
wieje prze­nik­li­wym wiatrem
spędza sen z oczu

zna­leźli ich
zginęli razem
przet­rwała tylko
woń
którą niósł ze sobą
wiatr
i wciąż
sple­cione dłonie... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 listopada 2011, 09:54

tego dnia

podzielę się
z tobą dzisiaj
światełkiem nadziei

ob­myję two­je wie­czne łoże
po­tokiem rzew­nych łez
obejmę cię tęsknym wzrokiem

i w półuśmiechu
szepnę
wiem
wiem, wreszcie jes­teś bezpieczna

chwycę twoją dłoń
niewidzialną
która przy mnie
sta­le czuwa

łzę uronię
ale to łza szczęścia
nie mar­tw się

a potem
odejdę samotny
za­siądę z tobą, kochana
do świąteczne­go obiadu
i puszczę twoją dłoń
ukochaną
i poz­wolę ci odejśc

uśmie­chnę się
po raz ostatni
i spocznę
po świątecznym obiedzie
i spot­kam się z tobą
kochanie
spot­kam się z tobą w niebie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 1 listopada 2011, 19:39

ostatni raz

widziałem go
był ta­ki słaby
opa­dał z sił
od­dychał co­raz ciężej
a jeszcze wczoraj
był ta­ki silny...

widziałem go 
był ta­ki blady
przy­mykał lek­ko powieki
a jeszcze wczoraj
był ta­ki ludzki...

widziałem go
był ta­ki zimny
cały drżał
a jeszcze wczoraj
biło od niego ciepło...

widziałem go
uśmie­chnął się
smut­no, beznamiętnie
a jeszcze wczoraj
był tak prze­pełniony radością

opadł bezwładnie
zos­tała tyl­ko rysa
w pamięci
i po­mięta fotografia
którą upar­cie ściskał
w dłoni
do końca 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 31 października 2011, 13:08

tej nocy...

przyszła do mnie
wieczorem
w po­wiew­nej sukience
spo­witej ni­cią
bla­doróżowe­go jej ciała

za­nurzyłem się
w roz­pa­lonej namiętności
brakło mi tchu
tonąłem
w błękit­nym oceanie
miłości

w blas­ku księżyca
wy­ciągnęła rękę
dłonią dłoń mą
objęła

wi­rowałem pośród
szu­mu fal morskich
połys­kujących w blasku
sreb­rzys­tej ku­li na niebie

tej nocy
byłem ciepłem
co mknął po jej chłod­nym ciele

tej nocy
byłem światłem
co roz­pa­lało mroczne jej ciało

szepnąłem jej, że kocham
cze­kałem u bram bezkresu
i ot­worzo­no mi bramy
i nie słyszałem nic więcej
jak tyl­ko:dob­ra­noc, kochany... 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 30 października 2011, 13:08

sen­sem is­tnienia jest je­go brak 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 października 2011, 11:59

Prawda

praw­da w długim
płaszczu chodzi
czar­ny kapelusz
na swo­jej łysinie
nosi

trzy­ma w dłoni
małą starą
pozytywkę

śledzi każdy twój ruch
gdy idziesz
ciemną nocą
pośród uliczek
kłamstw
gdy po­tykasz się
o ka­mienie oszustw
gdy nie wiesz
ko­mu zaufac

od­wróc się więc
czasem
ro­zej­rzyj dokoła
czy nie czujesz
jak przeszy­wa cię
zapłaka­ne spojrzenie
oczu wołających
o pomoc

a po­tem zam­knij oczy
i wsłuchaj się
czy nie słyszysz
przerywanego
niedokład­ne­go już
dźwięku
małej sta­rej
pozytywki 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 24 października 2011, 17:57

matczyna troska

trzy­mała mat­ka
w swym ręku
kłębek nici
życia

dziergała
ciepłe skarpety
dla swojego
je­dyne­go syna

nić życia
upadła z jej kolan
uciekała coraz
szybciej

z każdym pociągnięciem
ni­ci życia
schodziła z jej oczu
bla­da twarz syna
w końcu-
zniknęła zupełnie
na krwis­tym tle
kłębka nici 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 23 października 2011, 18:42

troska

ub­rała się w smutek
przyodziała
bla­dy kapelusz
ut­ka­ny łzami

z błyskiem
ta­jem­ni­cy
w zmęczo­nym oku
chwy­ciła torbę
co w kącie
leżała
otu­lona nicią
pająka
co to zatroskany
we własną nic
się wplątał

spa­kowała
wszys­tkie trwogi
cho­roby i zarazy
przebiegła
krwistą czerwienią
po swych
usteczkach
bladzieńkich

złapała za rękę
włas­ny cień
i wyszła 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 15 października 2011, 21:56

dwie krople

ot­wiera oczy
budzi się
noc­na zja­wa


tru­je się dy­mem
ka­leczy uszy
stłumionym krzykiem
mruży oczy
ośle­pione blas­kiem og­nistych świec

 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 października 2011, 18:58

unborn_

Użytkownik ~unborn_ nie uzupełnił informacji o sobie, gdyż jest zupełnie zbędnym zanudzanie użytkowników cytatów.info.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

unborn_

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Aktywność